Последни проекти

Контакти

Филдекор
[ Кои сме ние ]

Филдекор

Водени от мотива да предложим широка гама от качествени продукти и услуги на нашите клиенти, създадохме ФИЛДЕКОР - структура насочена изцяло към разбиране желанията на клиента и стремяща се към претворяване на неговите идеи. Ситуирана в гр. Русе, на границата между България и Румъния, ФИЛДЕКОР цели да предложи високо качество на конкурентна цена.

Нашата философия

Удовлетвореност ни клиенти и партньори, с които създаваме трайни отношения

Трайни отношения
Трайни отношения

Придаваме акцент върху внимателното планиране и перфектната изработка

Цялостното обслужване
Цялостното обслужване

Навременна доставка и професионален монтаж, включително и след продажбеното обслужване

Доставка и монтаж
Доставка и монтаж
[ 0 +]
ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
[ 0 +]
Години опит
[ 0 +]
Партньори
[ 0 +]
Служители

Европейски проекти

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"

„ФИЛДЕКОР“ ЕООД е бенефициент по проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. № BG16RFOP002-2.089-1597-C01 от 18.10.2021 г.


Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Кратко описание: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на „ФИЛДЕКОР“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Устойчиво продължаване дейността на „ФИЛДЕКОР“ ЕООД поне 3 месеца след приключване на проекта.
Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.


Начало: 18.10.2021 г.
Край: 18.01.2022 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"

„ФИЛДЕКОР” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 14.07.2020 г. до 14.10.2020 г.)